Sporz z Funduszem gwarancyjnym depozytów osób fizycznych.

23.03.2016
placeholder4

SA Shkrebets i Partnerzy w marcu 2016 bronili interesów ponad dziesięciu osób w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ukrainy w sporze z Funduszem gwarancyjnym depozytów osób fizycznych na uznanie bezprawnego zaniechania działań w odniesieniu do nie umieszczenia w rejestrze deponentów uprawnionych do odszkodowania w granicach dopuszczalnej kwoty (200 000 UAH), a także na przedmiot zobowiązań do podejmowania działań w odniesieniu do wypłat w wysokości prawie 2 mln hrywien.