Usługi

Prawo podatkowe

 • administracyjne i sądowe zaskarżenie podatkowych zawiadomień-decyzji, działania i zaniechania organów podatkowych

 • zabezpieczenie w postępowaniu karnym za cechamy przestępstw w zakresie działalności gospodarczej, w tym uchylanie się od podatków i opłat (obowiązkowych płatności

 • doradztwo w zakresie rachunkowości podatkowej, planowania i stosowania przepisów prawa podatkowego

 • кonsultacji w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych

 • zapobieganie blokowaniu działalności gospodarczej podatnika: odwołanie aresztu administracyjnego podatnika, zniesienie 7, 8, 9, 10 stanów podatnika, odblokowanie działania rejestru faktur podatkowych

 • wsparcie w ciągu prowadzenia audytu podatników i innych środków kontroli

Prawo korporacyjne / M & A

 • inwestycje w przedsiębiorstwa i ich finansowanie (w tym długu), finansowanie poprzez stwarzanie spólnych przedsiębiorstw

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw, reorganizacja i inne kwestie korporacyjnego zarządzania

 • przygotowanie dokumentów założycielskich, regulacji wewnętrznych

 • kompletne wsparcie i pomóc w realizacji umów sprzedaży przedsiębiorstw, negocjowanie

 • budowa struktur dwupoziomowych z powołaniem spółek holdingowych w obcych jurysdykcjach dla prowadzenia wspólnego biznesu w Ukrainie

 • przepracowanie umów akcjonariuszy, które są tradycyjnym prawnym mechanizmem uregulowania interesów partnerów we wspólnem biznesie

 • rozwój efektywnego systemu kontroli korporacyjnej we wspólnych przedsiębiorstwach w Ukrainie

 • stwarzanie przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania

 • stwarzanie firm, biur przedstawicielskich i filii

 • wsparcie sporów korporacyjnych w sądach

 • wsparcie transakcji na rynku inwestycji bezpośrednich (od stwarzania lub kupna przedsiębiorstwa do realizacji strategii wycofania z biznesu

Prawo ziemi, działania z nieruchomością

 • kompleksowe wsparcie prawne dla procedur prywatyzacji ziemi, nabycia gruntów państwowych i mienia komunalnego, uzyskanie działek z gruntów państwowych lub mienia komunalnego do użytku pod dzierżawę

 • zaskarżenie normatywnej wyceny pieniężnej ziemi

 • uzyskanie wyciągi z Państwowego katastru gruntowego o parcele gruntowej

 • wsparcie sporów o ziemię w sądach i spraw dotyczących nieruchomości

 • wsparcie procedury wpisania informacji o nieruchomości do nowego Krajowego rejestru praw rzeczowych, otrzymywanie wyciągi z Krajowego rejestru praw rzeczowych

 • wsparcie procedury zmiany desygnowanego użytkowania działki na podstawie własności prywatnej

 • wsparcie procedury wydania tytułu do gruntu w drodze dziedziczenia

 • wsparcie procedury wyceny obiektów nieruchomości

 • wsparcie procedury uznania prawa własności do nieruchomości dla spadkobierców w przypadku braku rejestracji prawa własności do nieruchomości na rzecz osoby zmarłej sądownie

 • wsparcie procedury przypisania parcele gruntowej numeru katastralnego

 • wsparcie procedury rejestracji prawa własności i innych praw rzeczowych do nieruchomości

 • wsparcie procedury rejestracji prawa własności do wybudowanych bez upoważnienia obiektów nieruchomości

 • wsparcie procedury budownictwa obiektów nieruchomości

 • wsparcie procedury inwentaryzacji technicznej obiektów nieruchomości

 • wsparcie rejestracji prawa własności i innych praw własności do ziemi

 • wsparcie transakcji z ziemią, która jest we własności prywatnej (sprzedaż, darowizna, dzierżawa, wymiana, itp)

 • wsparcie prawne transakcji z ziemią prowadzonych przez producentów rolnych (wynajem gruntów, wykup parcel, przygotowywanie projektów zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają ekologiczne i ekonomiczne zasady płodozmianu i usprawnienia gruntów itp)

 • wsparcie procedury wyceny obiektów nieruchomości

Ochrona interesów w sądach

 • ochrona interesów w sądach administracyjnych (spory celne, spory podatkowe, zaskarżenie decyzji, działania lub zaniechania podmiotów władzy)

 • przedstawicielstwo interesów w sprawach cywilnych (spory pracownicze, spory rodzinne, spory spadkowe, spory gruntowe, ochrona praw konsumentów, spory kredytowe)

 • wsparcie sporów gospodarczych wszystkich kategorii

Upadłość

 • usługi zarządców arbitrażowych

 • przedstawicielstwo interesów w procedurach dotyczących dysponowania majątkiem, rehabilitacji i likwidacji dłużnika

 • wsparcie procedury upadłości osób prawnych i fizycznych osób przedsiębiorców

 • wsparcie sprzedażu majątku dłużnika

Audyt prawny (Due Diligence)

Ochrona w postępowaniu karnym

 • ochrona postępowania przygotowawczego

 • ochrona osoby oskarżonej na etapie dochodzenia sądowego

 • przedstawicielstwo interesów osób pokrzywdzonych

 • udział adwokata w czasie przesłuchań świadków

IT prawo

 • przygotowywanie umów na stwarzanie oprogramowania i innych IT-produktów dla firm zagranicznych

 • Opracowanie modeli prawnych do rozwiązywania problemów optymalizacji opodatkowania i rozwoju skutecznego systemu zarządzania personelem.

Prawo rodzinne i spadkowe

 • sciąganie alimentów, obniżenie alimentów

 • uzyskanie zezwolenia sądu na wyjazd dziecka za granicę bez zgody jednego z rodziców

 • reprezentacja w sądach w sprawach dotyczących rozwodu, podziału majątku

 • wsparcie postępowań sądowych dotyczacych uznania prawa własności w drodze dziedziczenia

 • zakwestionowanie sądowe ważności testamentów sądu

 • wyznaczenie (zakwestionowanie) ojcostwa, ustalenie porządku (zamieszkania) wizyty z dzieckiem

 • ustalenie faktu relacji rodzinnej, ustalenie faktu zamieszkania jedną rodziną

 • adopcja, ustalenie opieki i kurateli

(Українська) Правова допомога за кордоном в інших юрисдикціях (Ізраїль)

 • Wizy, migracje i problemy konsularne

 • Zagraniczne działania gospodarcze i inwestycje

 • Obywatelstwo i repatriacja

 • Notariusz

 • Doradztwo prawne dla firm i osób prywatnych

 • Prawo rodzinne

Konstrukcja

 • Ochrona inwestorów

 • Uzyskanie pozwoleń na budowę

 • Wsparcie prawne budowy

 • Opracowanie programu finansowania budowy

 • Zatwierdzenie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej

 • Legalizacja niedozwolonej konstrukcji

Odprawa celna

 • Odzyskiwanie szkód majątkowych, moralnych spowodowanych przez niezgodne z prawem decyzje, działania lub zaniechania organu celnego

 • Zwrot nadwyżki ceł zapłaconych do budżetu państwa podczas odprawy celnej

 • Zwrot towarów nielegalnie zatrzymanych przez organy celne

 • Ochrona podmiotów zagranicznej działalności gospodarczej w postępowaniu w sprawie wykroczeń administracyjnych związanych z odprawą celną podczas przemieszczania towarów przez granicę celną

 • Odwołanie od karty odmowy dokonania odprawy celnej towarów, pojazdów

 • Odwołaj się od decyzji organu celnego o dostosowaniu wartości celnej towarów

Inwestycje zagraniczne

 • Wybór dla zagranicznych firm optymalnej struktury działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy

 • Ochrona praw i uzasadnionych interesów inwestorów zagranicznych w sądach Ukrainy

 • Doradztwo w zakresie procedury dokonywania inwestycji zagranicznych, prawa korporacyjnego, podatkowego, prawa pracy Ukrainy, warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie

 • Doradztwo w zakresie operacji eksportowo-importowych, przepisów celnych i kontroli walut

 • Obsługa prawna projektów inwestycyjnych