Послуги

Податкове право

 • адміністративне та судове оскарження податкових повідомлень-рішень, дій чи бездіяльності податкових органів

 • захист у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів у сфері господарської діяльності, у тому числі ухилення від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

 • консультації з питань податкового обліку, планування та застосування податкового законодавства

 • консультації з питань оптимізації податкового навантаження

 • недопущення блокування господарської діяльності платника податків: скасування адміністративного арешту майна платника податків, зняття 7, 8, 9, 10 стану платника податків, розблокування роботи реєстру податкових накладних

 • супровід перевірок платників податків та інших контрольних заходів

Корпоративне право / M&A

 • інвестиції в компанії і їх фінансування (у тому числі боргове), фінансування шляхом створення спільних підприємств

 • корпоративна реструктуризація, реорганізація та інші питання корпоративного управління

 • підготовка установчих документів, внутрішніх нормативних документів

 • повний супровід і допомога у виконанні угод з купівлі-продажу компаній, ведення переговорів

 • побудова дворівневих структур з використанням холдингових компаній в іноземних юрисдикціях для ведення спільного бізнесу в Україні

 • розробка акціонерних угод, які є традиційним юридичним механізмом регулювання інтересів партнерів по спільному бізнесу

 • розробка ефективної системи корпоративного контролю в спільних компаніях в Україні

 • створення компаній прямого інвестування

 • створення компаній, представництв і дочірніх підприємств

 • супровід у судах корпоративних спорів

 • супровід угод на ринку прямого інвестування (від створення або придбання компанії до реалізації стратегії виходу з бізнесу)

Земельне право, операції з нерухомістю

 • супровід проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок

 • оскарження нормативної грошової оцінки землі

 • отримання витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку

 • супровід земельних спорів у судах та справ щодо нерухомості

 • супровід процедури внесення інформації про об’єкт нерухомого майна до нового Державного реєстру речових прав, отримання витягів із Державного реєстру речових прав

 • супровід проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок

 • супровід реєстрації права власності та інших речових прав на землю (постійного користування, оренди, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису)

 • супровід процедури оцінки об’єктів нерухомого майна

 • супровід процедури визнання права власності на об’єкти нерухомого майна за спадкоємцями у випадках відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно за померлою особою у судовому порядку

 • оскарження нормативної-грошової оцінки землі

 • супровід процедури реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно

 • супровід процедури реєстрації права власності на самочинно побудовані об’єкти нерухомого майна

 • супровід процедури будівництва об’єктів нерухомого майна

 • супровід процедури технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна

 • супровід реєстрації права власності та інших речових прав на землю

 • комплексний юридичний супровід процедури приватизації земельних ділянок, викупу земельних ділянок із державної та комунальної власності, отримання земельних ділянок державної чи комунальної власності в користування на умовах оренди

 • юридичний супровід операцій із землею, що проводяться сільськогосподарськими товаровиробниками (оренда земельних ділянок, викуп земельних ділянок, розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь тощо)

 • юридичний супровід операцій з об’єктами нерухомого майна (купівля-продаж, дарування, міна, внесення в статутний фонд юридичної особи тощо)

Захист інтересів в судах

 • захист інтересів в адміністративних судах (митні спори, податкові спори, оскарження рішень дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень)

 • представництво інтересів у цивільних справах (трудові спори, сімейні спори, спадкові спори, земельні спори, захист прав споживачів, кредитні спори)

 • супровід господарських спорів всіх категорій

Банкрутство

 • надання послуг арбітражних керуючих

 • представництво інтересів у процедурах розпорядження майном, санації та ліквідації боржника

 • супровід процедури банкрутства юридичних осіб та ФОП

 • супровід реалізації майна боржників

Юридичний аудит (Due Diligence)

Захист у кримінальних провадженнях

 • захист на стадії досудового слідства

 • захист обвинувачених на стадії судового слідства

 • представництво інтересів потерпілих

 • участь адвоката при допиті свідків

ІТ-право

 • складання угод щодо створення програмного забезпечення та інших IТ-продуктів для іноземних компаній

 • Розробка правових моделей для вирішення задач оптимізації оподаткування та розвитку ефективної структури управління персоналом.

Сімейне та спадкове право

 • стягнення аліментів, зменшення розміру аліментів

 • отримання дозволу суду на виїзд дитини за кордон без дозволу одного з батьків

 • представництво інтересів в судах щодо справ про розірвання шлюбу, поділ майна

 • супроводження судових процесів по визнанню права власності у порядку спадкування

 • судове оспорювання дійсності заповітів

 • встановлення (оспорювання) батьківства, визначення порядку (проживання) побачень з дитиною

 • встановлення факту родинних стосунків, встановлення факту проживання однією сім’єю

 • усиновлення, установлення опіки та піклування

Правова допомога за кордоном в інших юрисдикціях (Ізраїль)

 • Візові, міграційні та консульські питання

 • Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиції

 • Громадянство та репатріація

 • Нотаріат

 • Правовий консалтинг бізнесу та фізичних осіб

 • Сімейне право

Будівництво

 • Захист прав інвесторів

 • Отримання дозвільних документів на будівництво

 • Правовий супровід будівництва

 • Розробка схеми фінансування будівництва

 • Погодження та затвердження проектної документації

 • Узаконення самовільного будівництва

Митниця

 • Стягнення матеріальної, моральної шкоди завданої протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю митного органу

 • Повернення надміру сплачених до державного бюджету митних платежів при митному оформленні

 • Повернення неправомірно конфіскованого митницею товару

 • Захист суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у провадженнях про адміністративні правопорушення, пов’язаних з митним оформленням при переміщенні товарів через митний кордон

 • Оскарження картки відмови у здійсненні митного оформлення товарів, транспортних засобів

 • Оскарження рішення митного органу про коригування митної вартості товару

Іноземні інвестиції

 • Вибір для іноземних компаній оптимальної структури господарської діяльності на території України

 • Захист прав і законних інтересів іноземних інвесторів в судах України

 • Консультування щодо порядку здійснення іноземних інвестицій, з корпоративного, податкового, трудового законодавства України, діючих умов ведення бізнесу в Україні

 • Консультування щодо експортно-імпортних операцій, митного законодавства та валютного контролю

 • Юридичний супровід інвестиційних проектів