Uznanie

Nowina

O Nas

Stowarzyszenie Adwokackie Shkrebets i Partnerzy jest jednym z liderów na rynku usług prawnych nie tylko w obwodzie Charkowskim, lecz na terytotium całego Wschodniego regionu Ukrainy.

 Głównymi klientami Stowarzyszenia są czołowi przedstawiciele sektora energetycznego, górnictwa, największe przedsiębiorstwa rolnicze, liderzy branży inżynierii, budownictwa mieszkalnictwa i usług komunalnych, holdingów międzynarodowych które zajmują się świadczeniem usług w zakresie turystyki, telekomunikacji, IT, medycyny.

Nasze Stowarzyszenie jest liderem pomiędzy adwokackich stowarzyszeń wschodnich regionów Ukrainy w dziedzinie sporów sądowych, nadto zapewniamy szeroki zakres usług doradczych: od opinii prawnych w sprawach konkretnych do złożonych audytów prawnych przedsiębiorstw, zanim zostaną sprzedane lub inwestowane.

Charakterystyczną cechą Stowarzyszenia jest to, że jesteśmy odpowiedzialni finansowo za wyniki swojej pracy, a jesteśmy gotowi ponieść część ryzyko naszych klientów. Dlatego jesteśmy zainteresowani w pomyślnym rozwiązaniu kwestii poruszonych.

Stowarzyszenie działa jako jeden spójny mechanizm, w którym każdy pracownik jest niepowtarzalny i spełnia swoją funkcję w imieniu wspólnej sprawy. To dzięki pracowitości, ciężkiej prace i wyjątkowemu profesjonalizmu każdego członka zespołu mechanizm ten działa skutecznie i wykazuje doskonałe wyniki jego roboty.

SA Shkrebets i Partnerzy jest zgranym zespółem specjalistów, którzy osiągnęli wysoki poziom profesjonalny w wyniku długotrwałego i corocznego uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów z korzyścią dla naszych klientów, napotykając przy tym na różne naruszenia prawa, zarówno ze strony nieuczciwych partnerów naszych klientów, a ze strony władz publicznych, które niewłaściwie używają ich uprawnienia.

Obecnie Stowarzyszenie Adwokackie Shkrebets i Partnerzy składa się z 9 adwokatów oraz 16 radców prawnych i paralegals.

Główne biuro Stowarzyszenia znajdje się w Charkowie. Nadto w mieście Kijowie znajduje sie agencja przedstawicielska Stowarzyszenia Adwokackiego Shkrebets i Partnerzy.