01.06.2014
placeholder4

Shkrebets i partnerzy działali jako doradca prawny PSpA Charkowska TEC-5  z qwestii rozstrzygania stosunków z PSpA Nieftiegaz Ukrainy w odniesieniu do cesji wierzytelności, wygaśnięcia i realizacji skompensowania zobowiązań na rynku gazu ziemnego w łącznej wysokości ponad $ 84 500 000.