Usługi

przedstawicielstwo interesów w sprawach cywilnych (spory pracownicze, spory rodzinne, spory spadkowe, spory gruntowe, ochrona praw konsumentów, spory kredytowe)