Usługi

inwestycje w przedsiębiorstwa i ich finansowanie (w tym długu), finansowanie poprzez stwarzanie spólnych przedsiębiorstw