Usługi

kompleksowe wsparcie prawne dla procedur prywatyzacji ziemi, nabycia gruntów państwowych i mienia komunalnego, uzyskanie działek z gruntów państwowych lub mienia komunalnego do użytku pod dzierżawę