Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних Україна»

Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних Україна»

Інститут є головною в Україні науковою установою в галузі радіології, дозиметрії та метрології іонізуючого випромінювання, базою для підготовки фахівців на курсах інформації та стажування з цих питань, а з 1993 року – засновником і видавцем «Українського радіологічного журналу». На базі інституту розташовані дві кафедри Харківського державного медичного університету: радіології та онкології.

Вся наукова та практична діяльність Інституту спрямована на вирішення найважливіших питань радіології, а саме – на розробку та впровадження в практику охорони здоров’я результатів наукових досліджень з променевої діагностики, радіотерапії, радіаційної медицини, дозиметрії, метрологічного забезпечення іонізуючих випромінювань.

З 1958 року на базі Інституту функціонує Центральна диспансерна комісія з медичних оглядів осіб, які працюють у сфері дії іонізуючого випромінювання. Щорічно комісія проводить диспансеризацію близько 2000 працюючих з джерелами іонізуючого випромінювання та осіб Чорнобильського контингенту, 500-600 з них лікуються в стаціонарі Інституту.

Інститут є колективним членом ESTRO (Європейського товариства терапевтичних радіологів та онкологів), два наукових співробітники інституту є членами EANM (Європейської асоціації ядерної медицини), 13 – членами ESTRO та 1 – членом RSNA (Північно-Американського товариства радіологів).