Wieloprofilowa klinika Doctor Alex

Wieloprofilowa klinika Doctor Alex

Wieloprofilowa klinika Doctor Alex działa od roku 1994. Jest to kliniczna baza Charkowskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego. Tutaj lekarze-studenci z ChAMKP doskonalą swoje umiejętności, są prowadzone wspólne działania naukowo-badawcze. Klinika ściśle współpracuje z czołowymi placówkami medycznymi w Charkowie i Ukrainie, rozwija współpracę z naukowcami i lekarzami z innych krajów.

Klinika jest potężną bazą diagnostyczną: nowoczesne laboratorium; gabinety USG (trzy maszyny ultrasonografii z klasy ekspertowej z 3D obrazem); gabinet rentgenowski wyposażony w nowoczesne maszyny rentgenowe, wielorzędowym tomografem komputerowym Aquilion 16, wyprodukowanym przez firmę Toshiba (Japonia); które pomagają lekarzu w celu dokładnego ustalenia diagnozy. Ponadto, podczas badania pacjentów wykorzystują EKG, dobowe monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego, rheowasografię, elektromiografię, audiometrię, fibrogastroscopię, kolposkopię, histeroskopię, spirografię, cystoskopię, elektroencefalografię i dużo innego.

Obecnie 70 lekarzy reprezentują wszystkie specjalności medyczne i zapewniają opiekę ambulatoryjną, w tym chirurgiczną.