Usługi

Prawo ziemi, działania z nieruchomością

wsparcie sporów o ziemię w sądach i spraw dotyczących nieruchomości

zaskarżenie normatywnej wyceny pieniężnej ziemi

wsparcie procedury przypisania parcele gruntowej numeru katastralnego

uzyskanie wyciągi z Państwowego katastru gruntowego o parcele gruntowej

wsparcie rejestracji prawa własności i innych praw własności do ziemi

kompleksowe wsparcie prawne dla procedur prywatyzacji ziemi, nabycia gruntów państwowych i mienia komunalnego, uzyskanie działek z gruntów państwowych lub mienia komunalnego do użytku pod dzierżawę

wsparcie procedury zmiany desygnowanego użytkowania działki na podstawie własności prywatnej

wsparcie transakcji z ziemią, która jest we własności prywatnej (sprzedaż, darowizna, dzierżawa, wymiana, itp)

wsparcie procedury wydania tytułu do gruntu w drodze dziedziczenia

wsparcie prawne transakcji z ziemią prowadzonych przez producentów rolnych (wynajem gruntów, wykup parcel, przygotowywanie projektów zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają ekologiczne i ekonomiczne zasady płodozmianu i usprawnienia gruntów itp)

wsparcie procedury wpisania informacji o nieruchomości do nowego Krajowego rejestru praw rzeczowych, otrzymywanie wyciągi z Krajowego rejestru praw rzeczowych

wsparcie procedury rejestracji prawa własności i innych praw rzeczowych do nieruchomości

wsparcie procedury uznania prawa własności do nieruchomości dla spadkobierców w przypadku braku rejestracji prawa własności do nieruchomości na rzecz osoby zmarłej sądownie

wsparcie procedury rejestracji prawa własności do wybudowanych bez upoważnienia obiektów nieruchomości

wsparcie procedury inwentaryzacji technicznej obiektów nieruchomości

wsparcie procedury wyceny obiektów nieruchomości

wsparcie procedury wyceny obiektów nieruchomości

wsparcie procedury budownictwa obiektów nieruchomości