Послуги

Земельне право, операції з нерухомістю

супровід земельних спорів у судах та справ щодо нерухомості

оскарження нормативної грошової оцінки землі

оскарження нормативної-грошової оцінки землі

отримання витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку

супровід реєстрації права власності та інших речових прав на землю

супровід проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок

супровід проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок

комплексний юридичний супровід процедури приватизації земельних ділянок, викупу земельних ділянок із державної та комунальної власності, отримання земельних ділянок державної чи комунальної власності в користування на умовах оренди

супровід реєстрації права власності та інших речових прав на землю (постійного користування, оренди, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису)

юридичний супровід операцій із землею, що проводяться сільськогосподарськими товаровиробниками (оренда земельних ділянок, викуп земельних ділянок, розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь тощо)

супровід процедури внесення інформації про об’єкт нерухомого майна до нового Державного реєстру речових прав, отримання витягів із Державного реєстру речових прав

супровід процедури реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно

супровід процедури визнання права власності на об’єкти нерухомого майна за спадкоємцями у випадках відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно за померлою особою у судовому порядку

супровід процедури реєстрації права власності на самочинно побудовані об’єкти нерухомого майна

супровід процедури технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна

супровід процедури оцінки об’єктів нерухомого майна

юридичний супровід операцій з об’єктами нерухомого майна (купівля-продаж, дарування, міна, внесення в статутний фонд юридичної особи тощо)

супровід процедури будівництва об’єктів нерухомого майна